Friday, October 17, 2014

Report: China and Algeria Relations (In Turkish)

Çin-Cezayir İlişkileri

Hatice EKE

Bigesam - 25 Ağustos 2014

Çin Afrika’daki varlığını yumuşak güç unsurlarını kullanarak pekiştirmeye devam etmektedir. Kara kıtada alt yapı çalışmaları, inşaat, haberleşme ve ulaşım alanlarında yaptığı yatırımlar ve kıtayla gün geçtikçe gelişen ticaret bağları Pekin’in elini oldukça güçlü kılmaktadır. Aynı şekilde Cezayir’de oldukça önemli bir seviyeye ulaşmış olan Çin yatırımları ve ikili ticaretin hacmi iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı görmek açısından dikkat çekmektedir. Öyle ki, Çin 2013 yılında Cezayir’in en çok ticaret yaptığı Fransa’yı da geride bırakarak tedarikçiler arasında ilk sıraya yerleşmiştir. Ayrıca yapılan yatırımların büyük çoğunluğunun Cezayir kamu ihaleleri üzerinden olduğunun da altı çizilmelidir. Cezayir, başta eski Sömürgecisi Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD ile sahip olduğu ilişkilere ilaveten bu aktörlerden birçok açıdan farklı olan Çin ile ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Cezayir’in Çin’i birçok alanda ortak olarak seçmesinin arkasındaki temel saikler batıya olan bağımlılığı kırmak, Çin dış politikasının milli çıkarlarla çok daha uyumlu bulunan iç işlerine müdahale etmeme ve “kazan-kazan” gibi politik ilkeler üzerinde şekillenmesi, Çin’in büyüyen iktisadi gücünden faydalanmak şeklinde sıralanabilir. Bağımsızlık mücadelesi yıllarına kadar dayanan Çin-Cezayir ilişkileri, 1999 seçimlerinin ardından uygulanması meclis tarafından kararlaştırılan ekonomik reformlarla birlikte iktisadi alanda da ivme kazanmış, iki ülke arasındaki bağlar güçlenmiştir. Bu analiz çerçevesinde Cezayir-Çin ilişkilerinin başta enerji ve altyapı konularında olmak üzere yatırımlar ile ticaret kalemlerine vurgu yaparak ekonomi ve -sınırlı olmakla beraber- güvenlik alanındaki yansımaları ele alınacaktır.

READ MORE.....