Monday, June 9, 2014

Panel: Küreselleşme Sürecinde Türkiye - Çin İlişkileri, 10 Haziran 2014

Panel: Panel: Küreselleşme Sürecinde Türkiye - Çin İlişkileri

10 Haziran 2014
11:00- 13:00 
SETA Istanbul

Son yıllarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen ve giderek yüksek katma değerli üretim alanlarına yoğunlaşan Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler hızla yoğunlaşmaktadır. Dünya ekonomisinin büyüme motoru olarak görülen ve küresel yönetişim platformlarında ağırlığını arttıran Çin ile proaktif dış politikası ve ekonomik açılımları ile bölgesel bir çekim merkezi olarak dikkat çeken Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her yönüyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Zira özellikle büyük çaplı altyapı ve enerji yatırımları üzerinden Çin'in Türkiye'deki ekonomik mevcudiyeti hızla güçlenmektedir.
SETA İstanbul'dan Doç. Dr. Sadık Ünay ve Boğaziçi Üniversitesi Asya Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Altay Atlı tarafından kaleme alınan “Küreselleşme Sürecinde Türkiye-Çin İlişkileri” başlıklı analiz; başta karşılıklı ticaret dengesi, doğrudan dış yatırımlar, teknoloji transferi gibi kritik konular olmak üzere pek çok açıdan Türkiye-Çin ilişkilerini masaya yatırmaktadır.
SETA İstanbul tarafından 10 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek panele Türkiye ve Çin'den değerli akademisyenler, işadamları ve diplomatlar katılacaklar; toplantı ikili ekonomik gelişmelerin detaylı olarak tartışılacağı önemli bir platform olacaktır.

Panel Bilgisi Icin: http://setav.org/tr/kuresellesme-surecinde-turkiye-cin-iliskileri/etkinlikler/15872